TOOLS Zombi bot

Rehan5655

Well-Known Member
Registered
Posts
93
Threads
73
Trophy
5
Credits
118
Zombi Bot V12 2020, 1200+ Exploits,3000+ Shells,Hack Smtp &Cpanel

Worth: 40$+

All in One Bot (Zombi Bot V12 -Zombi Bot V11 -Zombi Bot V10 -XAttacker V5 Tool- Zombi Bot V8 2019 -Zombi Bot V7 2019 -Zombi Bot V6 2019 -Raiz0WorM Bot V5 Spy_Killer- Mr.Spy V6 – Zombi Bot V5.7 – Monster V1 – Bazzoka V2 – izocoinV5 – X Attacker -Auto Fucker Bot V1 – alixer bot v2 – alpha bot – RxR Bot V2- X Attacker v1.2-BadMob Bot V2-PrestaShop v1.2-izocin Bot v2.0-Adam Tnx Bot V4,Zombi Bot V6,Zombi Bot V5,Monster V1,Payload v3,Payload v2,Bot ICG,izocin bot V5) 300+ Private Exploits And 900+ Public ExploitsThis BOT Have 19+ Private Tools With Lifetime Free Update.Get Lot Of Update In Future With New Exploits And tools.

Link: https://mega.nz/#!3NhHFIgZ!UGVQwKvg0oULpcrVRtrCiu3hSRvRtlzjmn6fxTxqWNU
 

Similar threads